Gepost op

Ook de Knotwilg zoönosen-verantwoord bedrijf

Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens over kunnen gaan. Om aan te tonen dat een bedrijf maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het keurmerk zoönosen. Het keurmerk geeft geen garantie van een zoönosen-vrij bedrijf. Het geeft enkel aan dat een bedrijf probeert het risico op zoönosen zoveel mogelijk te beperken.

De toekenning van het keurmerk wordt elk jaar opnieuw via onze eigen dierenarts getoetst aan de hand van een checklist. Bij voldoende score ontvangen we dan voor dat jaar een keurmerkzegel.

Op het Stadspark hebben we vorig jaar al het keurmerk behaald. Dit jaar hebben we ook voor de Knotwilg het keurmerk gekregen. Dus als u de Knotwilg bezoekt kunt u een bordje zien hangen waarop staat “zoönosen-verantwoord bedrijf”. Het feit dat we het keurmerk hebben gekregen betekent niet dat u de gebruikelijke hygiënemaatregelen niet zou hoeven volgen. Op de dierenweide hangt een bord waarop kunt u lezen wat u kunt doen voor een veilig bezoek.

Gepost op

Wij doen mee aan WECYCLE !

Wist u dat wij ook mee doen aan de actie WECYCLE ??

 

Wat betekent dat voor u?

Op Kinderboerderij het Stadspark en de Knotwilg staan speciale bakken waar u al uw oude kleine elektrische apparaten en/of spaarlampen en/of tl-buizen kunt inleveren zonder een nieuw product te hoeven kopen.

Wat betekent dit voor onze stichting?  

De kinderboerderijen van Lelystad zijn een Wecycle inzamelpunt geworden. In ruil hiervoor ontvangt onze stichting jaarlijks € 250 wat wij geheel ten goede laten komen aan onze kinderboerderijen.

Gepost op

Vogelgriepmaatregelen op de kinderboerderij

vogelgriep_voorzorg

Ook op onze kinderboerderijen zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het zeer besmettelijke vogelgriepvirus tegen te gaan.

Alle vogels zitten binnen en het publiek wordt met afzetlint uit de buurt van de hokken gehouden. Onze kinderboerderijen zijn wel geopend voor publiek maar niet alle plekken zijn toegankelijk. Zodra wij weer bericht krijgen van de overheid dat de ophokplicht weer opgeheven is mogen onze kippen en ander gevogelte weer naar buiten.